Hight light

  • หน้าต่าง
  • หน้าต่าง
  • หน้าต่าง

Promotion

  • หน้าต่าง
  • หน้าต่าง

Profile

กว่า 25 ปี ประสบการณืที่ยาวนาน จากจุกเริ่มต้นเล็กๆ พรชัยอลูมิเนียมคือบริษํทผู้ผลิตและจำหน่าย หน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม สำเร็จรูป ในหนึ่งเดียว เพราะความละเอียด พิถีพิถัน ความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ ปรับปรุง แก้ปัญหา จนเกิด ความชำนาญ และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ในระดับมาตรฐาน ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวาง จึงต้องขยายโรงงาน
ถึง 15 แห่ง เพื่อความเป็นสากล
ในนาม บริษัท WINDOW LIVE ASIA Co.,LTD.