พนักงานขาย PC ประจำสาขาสา ทั่วประเทศ

Job brief

จำนวน หลายอัตรา ตามสาขา ที่ว่าง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ผ่านงานทางการขายหน้างานอย่างน้อย 1 ปี
 • อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับบุคคลอื่นๆได้ดี
 • พูดจาไพเราะ เรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีความรับผิดชอบ ขยันและทุ่มเทให้กับงานขาย

ลักษณะงาน

 • เสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
 • ติดตามลูกค้าเก่า
 • หาข้อมูลลูกค้าใหม่/สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า
 • ตรวจนับสต๊อกให้ถูกต้องตรงตามจริง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Apply for this position

preloader