เจ้าหน้าที่ออกแบบ (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.สมุทรสาคร)

Job brief

จำนวน  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  •  มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ลักษณะงาน

รับผิดชอบด้านการออกแบบงานป้าย และสิ่งพิมพ์ ตามความต้องการของฝ่ายขายและการตลาด

Apply for this position

preloader