เครื่องจักรผลิตประตูหน้าต่าง ใน Window Asia เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ได้มาตรฐาน

เครื่องจักรผลิตประตูหน้าต่าง

เครื่องจักรสำหรับการผลิตประตูหน้าต่างใน Window Asia เครื่องจักรเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ได้มาตรฐาน

โรงงานของ บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานสำหรับผลิตหน้าต่างและประตูสำเร็จรูป ซึ่งมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน
ซึ่งภายในขั้นตอนการผลิตนั้น ทางเราได้มีการใช้ทั้งบุคลากรทางฝ่ายการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญสูง และใช้ เครื่องจักรผลิตประตูหน้าต่าง ที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัยในการผลิต รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของประตูและหน้าต่าง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด และให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด
ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง

ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง
เริ่มจาก เครื่องตัดเส้น uPVC ที่ถูกตั้งค่าให้ตัดขอบเป็นแนว 45 องศา ซึ่งเป็นองศามุมที่ใช้สำหรับประกอบเข้ามุมกับอีก 3 เส้นที่เหลือ
โดยจะต้องนำเส้น uPVC วางให้ตรงตามร่องของตัวเครื่อง และวัดระยะให้เครื่องสามารถตัดเส้นให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ
เครื่องตัดเส้นนี้ สามารถตัดให้ได้ขอบคมและสวยงามมากกว่าใช้เครื่องมือที่ใช้มือตัดมากกว่า
ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง

ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง
ตามด้วยเครื่องเจาะย้ำเหล็ก ซึ่งในปัจจุบัน ในตัวเส้น uPVC ของเรา จะเสริมเหล็กเส้นเข้าไปด้านในเพิ่มเติม เพื่อเสริมให้เส้นวงกบมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้เหล็กเส้นด้านในยึดเข้ากับเส้น uPVC ได้อย่างแน่นหนา จึงจำเป็นต้องยึดและเน้นย้ำด้วยเครื่องเจาะย้ำเหล็กเครื่องนี้
โดยเครื่องนี้จะทำการเจาะตัวน็อตลงไปบนเส้นวงกบ ที่มีเหล็กเส้นอยู่ด้านในอย่างแน่นหนา และยึดติดได้อย่างสมบูรณ์
ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง

ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง
เมื่อทำการย้ำเส้นวงกบ uPVC เข้ากับเหล็กด้านในอย่างแน่นหนาแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การใช้เครื่องจักรตัวนี้ เพื่อทำการเจาะรูต่างๆ ลงบนเส้นวงกบ
ซึ่งเป็นรูสำหรับใช้ขันน็อตเพื่อประกอบอะไหล่ในขั้นตอนภายหน้า
ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง

ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง
ขั้นตอนถัดไป จะเป็นเครื่องจักรสำหรับใช้เจาะรูสำหรับระบายน้ำออก เป็นรูที่ต้องเจาะลงบนเส้นวงกบฝั่งบริเวณด้านนอก เพื่อให้น้ำฝนหรือน้ำต่างๆ
ระบายออกได้ดี และไม่ให้น้ำไหลเข้ามาด้านในตัวบ้านหรือห้องภายในอาคาร
ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง

ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง
เมื่อทำการตัดเส้นและเจาะรู ด้วยเครื่องจักรดังกล่าวครบทุกเส้นเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อม โดยเครื่องจักรที่เราจะใช้ในการเชื่อมนั้น
จะเป็นการเชื่อมด้วยความร้อน โดยการนำเส้น uPVC ทั้งสี่เส้น มาประกอบเข้ากับร่องของตัวเครื่อง และตั้งค่าขนาดของเส้นที่ใส่ไปลงบนหน้าจอตามภาพ
จากนั้น ตัวเครื่องจักรจะเริ่มทำงาน โดยการดึงแผ่นทำความร้อนออกมาให้ตรงกับมุมเส้นที่วางไว้ ความร้อนจะทำให้เนื้อของ uPVC ละลาย
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อม จากนั้นตัวเครื่องจะทำการประกบทั้ง 4 มุมให้ชนกัน และทิ้งไว้สักพัก เพื่อให้เส้นวงกบทั้ง 4 เส้นเชื่อมติดกันอย่างแน่นหนา
ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง

ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง
เมื่อเครื่องจักรได้ทำการเชื่อมเรียบร้อยแล้ว บริเวณขอบที่ได้รับการเชื่อม จะมีเศษของเนื้อ uPVC ที่โดนความร้อนจนละลายแล้วหลุดออกมา
ตัวเครื่องจักรที่เห็นในภาพนี้ จะช่วยในการเจียรเศษส่วนเกินเหล่านั้น ให้หลุดออก และเก็บขอบทั้ง 4 มุม ทำให้ผิวสัมผัสของเส้น UPVC เรียบเนียนและสวยงาม
ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง

ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง
เครื่องจักรถัดมา คือเครื่องสำหรับอัดแผ่นบานมุ้ง ในการทำบานมุ้งนั้น เราจะต้องใช้ยางอัดมุ้งเป็นวัสดุหลัก ซึ่งการที่จะทำให้แผ่นมุ้งตึงแน่นและอยู่ตัวนั้น
เราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวช่วยในการรีดยางอัดมุ้ง ซึ่งก็คือเครื่องจักรตัวนี้ โดยการนำแผ่นมุ้งมากางคลุมโครงบานมุ้งและดึงให้ตึง
จากนั้นนำยางอัดมุ้งมากดตามร่องขอบของบานมุ้ง และใช้เครื่องรีดนี้ กดอัดไปที่เส้นยางให้แน่น และไล่รีดจนสุดขอบ ทำให้ครบทั้ง 4 ด้าน และตัดแผ่นมุ้งส่วนเกินออก
เพียงเท่านี้ เราก็จะได้บานมุ้งที่ตึงแน่น และสวยงาม
ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง

ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง
จบในส่วนของเครื่องจักรสำหรับประตูหน้าต่าง uPVC เรามาต่อกันที่ เครื่องจักรสำหรับประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมกันบ้าง

ซึ่งเครื่องจักรตัวนี้ ทำงานเหมือนกันกับเครื่องตัดเส้น uPVC  แต่ต่างกันตรงที่ เครื่องนี้มีไว้สำหรับตัดเส้นอะลูมิเนียมเท่านั้น
ตัวเครื่องตัดเส้นอะลูมิเนียมจะส่งเสียงในขณะที่ทำการตัดดังกว่าเครื่องตัด uPVC ค่อนข้างมาก พนักงานฝ่ายผลิตที่ดูแลเครื่องจักรนี้
จึงจำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องป้องกันหูและดวงตาทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน
ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง

ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง

ถัดมาในส่วนของอะลูมิเนียม จะเป็นเครื่องเจาะรูวงกบอะลูมิเนียม สำหรับใช้เจาะรูเพื่อนำไปใส่อะไหล่ต่างๆ เช่น ตัวล็อก หรือที่จับบานประตูหน้าต่างๆ

เนื่องจากการผลิตและการประกอบบานประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมนั้น จะเน้นการใช้แรงฝีมือจากพนักงานฝ่ายผลิตเป็นหลัก
เราจึงมีการใช้เครื่องจักรในแผนกอะลูมิเนียมค่อนข้างน้อย และเน้นในส่วนของพื้นที่ที่ใช้ฝีมือการผลิตจากพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมตัวเส้นวงกบ
การทำบานมุ้ง การประกอบบาน หรือส่วนอื่นๆ ที่มีโครงบานประตูหน้าต่างเป็นอะลูมิเนียม ทางเราจะใช้พนักงานฝ่ายผลิตเกือบทั้งหมดในการปฏิบัติงาน

จุดประสงค์ในการนำเสนอเครื่องจักรของ Window Asia

จุดประสงค์ในการนำเสนอเครื่องจักรที่ใช้ภายในโรงงานของ บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) นั้น เพื่อต้องการให้ลูกค้าสามารถมั่นใจกับสินค้าของเราได้ว่า
ทางเราได้ใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง มีความแม่นยำ และมีระบบอุตสาหกรรมที่ได้คุณภาพ คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่า
สินค้าทุกรายการที่ผลิตจากโรงงานของเรา และนำสู่ท้องตลาดหรือบ้านของคุณนั้น เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน  และมีคุณภาพสูง ทั้งยังมีราคาที่ย่อมเยา
และเหมาะสมกับคุณภาพที่คุณจะได้รับ


ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง
หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประตูหน้าต่าง Framex หรือต้องการติดต่อเพื่อสั่งซื้อ ประตูกระจกบานเลื่อน ราคาย่อมเยาและมีคุณภาพสูง
และกำลังมองหาร้านค้า หรือบริษัทที่มีประตูบานเลื่อนและหน้าต่างให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังสามารถสั่งแบบ Custom Made ได้ตามความชื่นชอบ
และไลฟ์สไตล์ของคุณ สามารถติดต่อได้ที่ Window Asia ตามช่องทางที่แจ้งไว้ด้านบน

เรื่อง ประตูเลื่อนกระจก ให้ Window Asia ได้ดูแลคุณ
ประตูหน้าต่าง ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ประตูสำเร็จรูป หน้าต่างสำเร็จรูป ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ประตูหน้าต่างยูพีวีซี ประตูอลูมิเนียม หน้าต่างอลูมิเนียม ประตูยูพีวีซี หน้าต่างยูพีวีซี หน้าต่างบานช่องแสง ประตูบานเปิด หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง บานช่องแสง บานกระทุ้ง
———————————————————————————————————————————————————————-

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร : 061-419-3518 / 086-366-8516
Email : [email protected]
Website : Window Asia
Facebook : Window Asia Official
Line : @windowasia
Youtube : Window Asia Public Company Limited

———————————————————————————————————————————————————————-

ประตูหน้าต่างยูพีวีซี : คลิกเพื่อดูสินค้า
ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม : คลิกเพื่อดูสินค้า


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Site Analytical / Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเรา เช่น การลงทะเบียน การล็อคอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยคุกกี้ในประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ จะส่งผลให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

บันทึกการตั้งค่า
preloader