คุณสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • สินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย
  • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น
  • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
    ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มุ้งลวด กระจก ได้รับความเสียหาย

*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อทางบริษัททันที พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสียหาย เช่น ภาพถ่ายสินค้าที่เสียหาย หรือมุมกระดาษของสินค้า เป็นต้น

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งขอคืนสินค้าที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของทางบริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทจะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุด เพื่อรีบประสานงานการเปลี่ยนสินค้าให้เร็วที่สุด
preloader