ธุรการฝ่ายขาย

Job brief

จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • อนุปริญญา ขึ้นไป(หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน)
  • มีมนุษยสัมพันธุ์ เข้ากับบุคคลอื่นๆได้ดี  เรียนรู้งานได้เร็ว
  • มีความรับผิดชอบ ขยันและทุ่มเทให้กับงานขาย

ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย
  • สรุปและจัดทำรายงานขาย ดูแลประวัติลูกค้า ติดต่อ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
  • ขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Apply for this position

preloader