เลขานุการ

Job brief

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวส.หรือปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่
  • หากเคยผ่านงานระบบ ISO และระบบ  SAP มาพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศขององค์กร
  • แก้ไขและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร

Apply for this position

preloader