Sales / ฝ่ายขาย

Job brief

จำนวน   5  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ 

  • เพศชาย/หญิง  อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี
  • มีประการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  • เดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน

ดูแลรับผิดชอบงานงานขาย และดูแลพนักงาน PC ตาม สาขาต่างๆ ตามพื้นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

Apply for this position

preloader