Technical Sales

Job brief

จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า,ช่างกล
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีทักษะด้านการผลิตประตู-หน้าต่าง UPVC และการดูแล เครื่องจักร มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษด้านงานช่าง

 ลักษณะงาน

  • ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับผลิตประตูหน้าต่าง
  • UPVC และสอนงานผลิตและติดตั้งประตูหน้าต่าง UPVC
  •   สามารถซ่อมและดูแลเครื่องจักรได้

Apply for this position

preloader