รายละเอียดโครงงาน

ชื่อโครงการ      : วีที แหนมเนือง อุดรธานี สาขาสี่แยกบ้านจั่น

เจ้าของโครงการ   : บริษัท วีที แหนมเนือง จำกัด

ที่ตั้งโครงการ     : 999/9 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น 999/9 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ลักษะโครงการ    : คอมมูนิตี้ 

รูปภาพโครงงาน

ข้อมูลโครงงาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


preloader